วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ^^

ตัวเรานั้นเป็นใคร มาจากไหน ไม่มีใครทราบได้     แต่ปัจจุบันตัวเรา ชีวิตเรา เป็นของผู้ให้กำเนิดผู้ที่ก่อให้เกิดชีวิต ผู้ที่ทำให้เราได้ลืมตาดูโลกที่กว้างใหญ่ คนสองคนนี้คือ ผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตคนสองคนนี้ก็ให้ได้ คนผู้นี้ คือ "พ่อและแม่"     ของเรานี้เอง ตัวเรานี้ควรระลึกถึงพระคุณของท่านเสมอไม่ว่าจะทุกข์ หรือจะสุข ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ หรือไกล   #ความรักใดจะเท่าความรักที่ พ่อและแม่ มอบให้ <3